Tải Viber (Java) : Jar Jad [1.7MB] (Nokia, Samsung, LG,...)

Không nhận danh bạ trên Viber

Khi điều này xảy ra, nói chung bạn không cần phải gỡ bỏ cài đặt và cài đặt lại. Điều này thường xảy ra do kết nối internet không ổn định. Chỉ cần đóng Viber và sau đó mở lại Viber.

- Hãy chắc chắn rằng bạn đang nhìn vào danh bạ Viber, không phải danh bạ của điện thoại.

- Để cho địa chỉ liên lạc của bạn để xem bạn như một người dùng Viber và có thể gọi cho bạn thông qua Viber, số điện thoại của bạn, mà sẽ được lưu trên sổ địa chỉ của họ, phải có cùng một số chính xác mà bạn sử dụng để đăng ký Viber và ngược lại.

- Một khi bạn đã cài đặt Viber, nếu không nhìn thấy ai trong danh bạ Viber, có thể là do danh bạ chưa được cập nhật (có thể là do kết nối không ổn định trong khi cài đặt Viber, hay do bị trễ). Để cập nhật danh bạ của bạn, tái đồng bộ Viber bằng cách tái khởi Viber hoặc tự cập nhật danh bạ của bạn. Bạn không cần phải gỡ bỏ và cài đặt lại Viber. Tắt Viber (để Viber không còn chạy trong chế độ nền) hoặc tắt điện thoại, và sau đó mở lại.

Nếu cách này không hiệu quả, hãy thử các bước sau:

1. Gửi một lời mời và nếu số điện thoại được gửi là người dùng Viber, Viber sẽ tự động cập nhật các danh bạ.

2. Kiểm tra kết nối internet của bạn hoạt động bình thường.

3. Xóa số Viber thiếu trong danh bạ của bạn. Thêm một lần nữa và chắc chắn số điện thoại có mã quốc gia.

Các định dạng số điện thoại bao gồm các dấu cộng, mã quốc gia, mã di động và số điện thoại. Các định dạng chuẩn là: + (mã quốc gia) - (mã di động) - (số điện thoại)

Ví dụ: +84904567890+84904567890

Hình ảnh Viber

tai viber cho android

Bình luận

thúy hạnh : mình đã làm đủ mọi cách mà không tìm thayys danh bị trên viber (2014-02-17)
thúy hạnh : mình đã làm đủ mọi cách mà không tìm thayys danh bị trên viber (2014-02-17)
Tên bạn:

Lời bình:

Nhập mã bạn nhìn thấy: